Array
(
  [USER] => dingsheng2
  [HOME] => /home/wwwroot/dingsheng2
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_X_REAL_IP] => 156.239.72.188
  [HTTP_HOST] => www.aigateco.com
  [HTTP_CONNECTION] => close
  [CONTENT_TYPE] => application/x-www-form-urlencoded; Charset=UTF-8
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => zh-CN,zh
  [HTTP_COOKIE] => t=92d7540e476b153862b4ea2356ede7b3; r=8148
  [HTTP_REFERER] => http://www.baidu.com
  [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => www.aigateco.com
  [SERVER_ADDR] => 127.0.0.1
  [SERVER_PORT] => 80
  [REMOTE_ADDR] => 156.239.72.188
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/wwwroot/dingsheng2/wwwroot
  [REQUEST_SCHEME] => http
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/wwwroot/dingsheng2/wwwroot
  [SERVER_ADMIN] => [no address given]
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/wwwroot/dingsheng2/wwwroot/index.php
  [REMOTE_PORT] => 47966
  [REDIRECT_URL] => /exhibition-detail/i-30.html
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => weburl=exhibition-detail/i-30.html
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.0
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => weburl=exhibition-detail/i-30.html
  [REQUEST_URI] => /exhibition-detail/i-30.html
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME] => 1720704823
)
創(chuàng ) 想 /創(chuàng ) 意/ 創(chuàng ) 新/ 創(chuàng ) 造
Imaginntion/Originality/Innovate/Create
China Mobile Lanzhou 5G Experience Center
蘭州中國移動(dòng)5G體驗中心
Location
1400㎡
Acreage
蘭州甘肅
Year
2019年
建設中國移動(dòng)通信集團甘肅有限公司5G聯(lián)創(chuàng )智慧體驗廳是中國移動(dòng)通信集團甘肅有限公司作出的一項重大決策部署,既是展示中國移動(dòng)通信集團甘肅有限公司整體形象對外宣傳展示窗口,實(shí)現品牌傳播窗口、營(yíng)銷(xiāo)體驗空間、行業(yè)展示平臺、創(chuàng )新合作基地“4個(gè)基地”的功能。也是5G上下游產(chǎn)業(yè)聚合:吸引5G上下游產(chǎn)業(yè)加入5G聯(lián)創(chuàng )開(kāi)放實(shí)驗室,引導產(chǎn)業(yè)聚力發(fā)展方向,促進(jìn)公司戰略轉型。同時(shí)也是彰顯甘肅移動(dòng)成為中國西北部引領(lǐng)5G發(fā)展的核心地位。

展廳借助新科技技術(shù),打造 “動(dòng)靜結合、人機互動(dòng)、虛實(shí)結合”的智能科技體驗館,從視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)帶給參觀(guān)者極致的體驗。運用“空間交互、炫酷科技、情景體驗”等手段,全方位、多角度地進(jìn)行展示。
蘭州中國移動(dòng)5G體驗中心展廳設計
蘭州中國移動(dòng)5G體驗中心展廳設計
蘭州中國移動(dòng)5G體驗中心展廳設計
蘭州中國移動(dòng)5G體驗中心展廳設計
蘭州中國移動(dòng)5G體驗中心展廳設計
蘭州中國移動(dòng)5G體驗中心展廳設計
返回
咨詢(xún)合作
澚门久久精品_亚洲伊人网视频_华人无码动漫_一本到av不卡无码免费在线