Array
(
  [USER] => dingsheng2
  [HOME] => /home/wwwroot/dingsheng2
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_X_REAL_IP] => 156.239.72.188
  [HTTP_HOST] => www.aigateco.com
  [HTTP_CONNECTION] => close
  [CONTENT_TYPE] => application/x-www-form-urlencoded; Charset=UTF-8
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => zh-CN,zh
  [HTTP_COOKIE] => t=92d7540e476b153862b4ea2356ede7b3; r=8148
  [HTTP_REFERER] => http://www.baidu.com
  [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => www.aigateco.com
  [SERVER_ADDR] => 127.0.0.1
  [SERVER_PORT] => 80
  [REMOTE_ADDR] => 156.239.72.188
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/wwwroot/dingsheng2/wwwroot
  [REQUEST_SCHEME] => http
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/wwwroot/dingsheng2/wwwroot
  [SERVER_ADMIN] => [no address given]
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/wwwroot/dingsheng2/wwwroot/index.php
  [REMOTE_PORT] => 57646
  [REDIRECT_URL] => /digital-art/c-8.html
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => weburl=digital-art/c-8.html
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.0
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => weburl=digital-art/c-8.html
  [REQUEST_URI] => /digital-art/c-8.html
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME] => 1720460918
)
用“科技+藝術(shù)”的形態(tài)創(chuàng )造新的場(chǎng)景和空間體驗
Creating New Scenes and Space Experiences in the Form of Technology + Art
Immersive Cinema
沉浸式影院
Foldable-screen Cinema
折幕影院
折幕影院是由多塊銀幕組成,通過(guò)多臺投影機,采用投影融合技術(shù),創(chuàng )造出超大無(wú)縫的逼真畫(huà)面。利用電影自身特有的技術(shù)優(yōu)勢,使觀(guān)眾在高質(zhì)量的聲畫(huà)環(huán)境包圍之中,產(chǎn)生身臨其境的強烈的現場(chǎng)感。它比普通的標準投影系統具備更大的顯示尺寸、更寬的視野、更多的顯示內容、更高的顯示分辨率,以及更具沖擊力和沉浸感的視覺(jué)效果。
Dome-screen Cinema
球幕影院
球幕影院采用多通道同步投影技術(shù),通過(guò)計算機計算,軟件自動(dòng)拼接融合,使得投影圖像巨大而又清晰,分辨率極高。球形畫(huà)面與3D立體影片的完美結合使,視頻畫(huà)面具有非常強的立體感,從而實(shí)現裸眼3D的視覺(jué)效果,沉浸感十足。
Circular-screen Cinema
環(huán)幕影院
環(huán)幕影院是一種以環(huán)形或者弧形又或者是曲面為投影幕的多媒體互動(dòng)投影。環(huán)幕投影是將觀(guān)眾圍繞在環(huán)幕的中心,環(huán)形的屏幕上呈現出超大的畫(huà)面,充分滿(mǎn)足了觀(guān)眾對視覺(jué)的要求,再加上環(huán)繞式的立體聲效與影片內容相融合,演繹出一種沉浸式的美輪美奐的視聽(tīng)盛宴。
Arc-shaped-screen Cinema
弧幕影院
弧幕影院是將超大的投影畫(huà)面通過(guò)投影融合技術(shù)呈現出無(wú)縫拼接的效果,可以定制出任意弧度的弧幕影院?;∧挥霸菏嵌喙δ芡队昂蛨D像邊緣融合相結合,將若干個(gè)畫(huà)面融合為一個(gè)超大尺寸的高清畫(huà)面,運算速度快,高清視頻流暢輸出,創(chuàng )造出沉浸震撼的弧幕影院效果。
咨詢(xún)合作
澚门久久精品_亚洲伊人网视频_华人无码动漫_一本到av不卡无码免费在线